Hvorfor lyser månen?

Det kan se ut som at månen lyser av seg selv, men det gjør den ikke. Månen lyser fordi den reflekterer lys fra solen. En halvdel av månen er alltid opplyst, men fra jorden ser månen forskjellig ut i løpet av en måned. Det er fordi månen går i bane rundt jorden sånn at vi ser ulike vinkler av månen i løpet av en måned, som gjør at vi ofte bare ser deler av den opplyste siden av månen og ser det vi kaller ulike månefaser. 

Månefasene

En månefase sier noe om hvordan månen ser ut fra jorden. Månen har fire hovedfaser: nymåne, første kvarter, fullmåne og siste kvarter. Ved nymåne ligger månen mellom jorden og solen. Dette gjør at den opplyste siden av månen vender bort fra jorden, og lyset som reflekteres ikke er synlig fra jorden. Ved fullmåne står solen på den ene siden av jorden, mens månen står på motsatt side. Da kan vi se hele den opplyste siden av månen fra jorden. 

Når månen går fra nymåne til fullmåne er den "i ny" og når månen går fra fullmåne til nymåne er den "i ne" Ved måneformørkelse står jorden mellom solen og månen og hindrer at sollyset treffer månen. Dette kan skje flere ganger i løpet av et år. 

Månen bruker omtrent en måned på sin syklus, altså å reise rundt jorda, og dette er grunnen til at vi har 'måned' som tidsenhet.