Selv om det kan se sånn ut, sender ikke månen ut eget lys. Månen lyser fordi den reflekterer lys fra solen. En halvdel av månen er alltid opplyst av solen, men likevel ser månen annerledes ut fra solen i løpet av en måned. Ettersom månen går i bane rundt jorden, ser vi ulike vinkler av månen i løpet av en måned. Dette gjør at vi ofte bare ser deler av den opplyste siden av månen og ser det vi kaller ulike månefaser.

En månefase betegner hvordan månen ser ut fra jorden. Ved fullmåne står solen på den ene siden av jorden, mens månen står på motsatt side. Da kan hele den opplyste siden av månen sees fra jorden. Ved nymåne ligger månen mellom jorden og solen. Dette gjør at den opplyste siden av månen er vendt bort fra jorden, og lyset som reflekteres er ikke synlig fra jorden. 

Månen er i ny når den vokser frem mot fullmåne. Dette kan man se ved at buen halvmånen danner kan brukes til å forme en "p" for pågående. Månen er i ne når den minker mot nymåne. Dette kan man se ved at buen halvmånen danner kan brukes til å forme en "a" for avtagende. 

Ved måneformørkelse står jorden mellom solen og månen og forhindrer at sollyset treffer månen. Dette kan skje opptil flere ganger i året.

Månen bruker omtrent én måned på sin syklus, og det er dette som er opphavet til måned som tidsenhet.