Natt- og dagsommerfugler

Sommerfugler skiller seg litt fra andre insekter fordi de ikke har haletråd eller medianøye, et tredje øye som mange insekter bruker til å skille mørket fra lyset. 

Vi har to hovedtyper sommerfugler. Når vi tenker på sommerfugler, ser vi ofte for oss insekter med vakre, fargerike vinger, dette er det vi kaller dagsommerfugler. De flyr i hovedsak om dagen. Nattsommerfugler har ofte mer jordfargede vinger, og de flyr hovedsaklig om natten eller i skumringen. I norge er 92% av alle sommerfugler, nattsommerfugler. 

Vingene til begge gruppene av sommerfugler er dekket av små skjell. Det er på grunn av disse at sommerfuglene kan ha så mange forskjellige farger, både fargerike dagsommerfugler og jordfargede nattsommerfugler. Det er flere måter enn farge og dørgnrytme, å skille natt- og dagsommerfugler fra hverandre på. Når sommerfuglene ikke flyr er det vanlig at dagsommerfugler samler vingene sine oppover, mens nattsommerfugler legger vingene flatt bak over kroppen. 

Forstyrret navigasjon?

Vi kan se at nattsommerfugler ofte sirkler rundt lykter og lys, men vi vet ikke helt hvorfor. En teori om hvorfor de gjør det, er at de vanligvis navigerer etter lyskilder i verdensrommet, for eksempel månen, og at de holder en bestemt vinkel mot lyskilden, når de flyr. De kunstige lyskildene kan forstyrre den naturlige navigasjonen og gjør at de heller flyr rundt lykter. Det finnes flere teorier om hvorfor de flyr på denne måten. Kanskje vil dere undersøke, diskutere og finne ut hvilken teori dere tror stemmer?