Tradisjonelt har man delt sommerfugler inn i to undergrupper: dagsommerfugler og nattsommerfugler. De fleste dagsommerfugler er gjerne de vi forestiller oss når vi tenker på sommerfugler: fargesprakende og vakre. De er i all hovedsak de sommerfuglene som er aktive på dagen. Nattsommerfugler er ofte mer jordfargede og brune, og mye mindre prangende. De flyr hovedsaklig om natten eller i skumringen. Begrepet nattsommerfugl tar under seg en mye større del av sommerfuglslekta enn dagsommerfugl, og i Norge utgjør nattsommerfuglene hele 92 % av sommerfuglene.

Felles for de to gruppene av sommerfugler er at vingene er dekt av ørsmå skjell. Det er disse som gjør at spesielt dagsommerfuglene kan vise et så stort og flott fargespekter, men man kan også se fargevariasjon hos nattsommerfuglene. Noe annet felles som skiller sommerfuglene fra andre insekter, er mangelen på haletråd og mangelen på medianøyet, et tredje øye som for mange insekter brukes til å skille mørket fra lyset.

Det er altså fargen og døgnrytmen som hovedsaklig skiller de to gruppene fra hverandre. I tillegg kan man se på dagsommerfuglene at de har klubbeformet antenne, altså en liten kul ytterst på antennene. De fleste dagsommerfuglene samler også vingene oppover, så de ser ut som et lite blad som stikker rett opp, mens nattsommerfuglene legger dem mer flatt bak over kroppen.

Nattsommerfugler kan ofte opptre i sirkler rundt lykter og lys, men årsaken til at de opptrer på denne måten er ukjent. En teori er at de navigerer etter verdensrommet, og holder en bestemt vinkel mot en lyskilde langt unna (som Månen), og at de kunstige lyskildene forstyrrer denne navigasjonen for nattsommerfuglene. Det finnes flere andre spennende teorier om dette, få speiderne til å undersøke, diskutere og komme frem til hvilken de tror stemmer!