Norsk rødliste

Norsk rødliste for arter er utarbeidet av Artsdatabanken sammen med en rekke fageksperter og noen privatpersoner med faglig spisskompetanse. Rødlista ble laget da Regjeringen innførte et mål om å stoppe tapet av Biologisk Mangfold i Stortingsmelding nr. 21 2004-2005. Lista er med på å øke bevisstheten rundt biomangfoldet vårt, og den hjelper flere å forstå når vi virkelig er ille ute.

Norsk rødliste har blitt revidert flere ganger etter den ble publisert i 2006, og sist gang i 2021. Du kan se lista under ressurser på denne siden. 

SLIK GJØR DU

  1. Se på lista og finn ut om dere kjenner igjen noen av artene. 
  2. Søk opp artene, finn ut mer om noen av dem.
  3. Finn ut om det er noe dere kan gjøre for å bedre situasjonen for en eller flere arter på rødlista.

La speiderne se over listene og finne ut om de kjenner igjen noen av artene, og prøv å søk dem opp og finn litt ut om hver av artene.
 

UTSTYR

  • Norsk rødliste
  • Internett