Norsk rødliste for arter er utarbeidet av Artsdatabanken sammen med en rekke fageksperter og noen privatpersoner med faglig spisskompetanse. Rødlista ble laget da Regjeringen innførte et mål om å stoppe tapet av Biologisk Mangfold i Stortingsmelding nr. 21 2004-2005. Den er med på å øke bevisstheten rundt biomangfoldet vårt, og den hjelper flere å forstå når vi virkelig er ille ute.

Norsk rødliste har blitt revidert to ganger etter den ble publisert i 2006, og sist gang i 2015. Den siste revideringen ligger vedlagt både som helhet fra Artsdatabanken.no og noen relevante artslister.

La speiderne se over listene og finne ut om de kjenner igjen noen av artene, og prøv å søk dem opp og finn litt ut om hver av artene.

Kilder:

  • Kålås J. A., Lislevatn T., Gjershaug J. O., Strann K.-B., Husby M., Dahle S., Strøm H. Fugler Aves - I: Henriksen S. og Hilmo O. (red.) 2015. Norsk rødliste for arter 2015.
  • Artsdatabanken.no