1. januar – 1. nyttårsdag
21. januar – HKH Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
6. februar – Samisk Nasjonaldag
21. februar – HM Haralds Vs fødselsdag
1. mai – Offentlig høytidsdag
8. mai – Frigjøringsdagen 1945
17. mai – Grunnlovsdagen
7. juni – Unionsoppløsningen 1905
4. juli – HM Dronning Sonjas fødseledag
20. juli – HKH Kronprins Haakon Magnus’ fødseledag
29. juli – Olsokdagen
19. august – HKH Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
22. september – Prinsesse Martha-Louise (NB! Ikke lenger offisiell flaggdag)
25. desember – 1. juledag

I tillegg skal det flagges 1. påskedag og 1. pinsedag.

Fastelavnsøndag er søndag før faste og blir 5 uker før Palmesøndag (ikke flaggdag)
1. påskedag er første søndag etter fullmåne, etter vårjevndøgn.
Kristi Himmelfartsdag er torsdag 40 dager etter påske og 1, 5 uke før pinse (ikke flaggdag)
1. pinsedag er 50 dager etter 1. påskedag.

Andre dager å merke seg:

2. søndag i februar: Morsdag
20. mars: Vårjevndøgn
Siste søndag i mars: Sommertid (klokken stilles fra kl 2 til 3)
1. april: Båndtvang for hunder starter
15. april: Bålforbud i skogmark starter
21. august: Båndtvang for hunder opphører
15. september: Bålforbud i skogmark opphører
22. eller 23. september: Høstjevndøgn
24. oktober: FN-dagen
Siste søndag i oktober: Vintertid (klokken stilles fra kl 3 til 2)
1. november: Piggdekk er tillatt
2. søndag i november: Farsdag