1. januar – 1. nyttårsdag
21. januar – HKH Prinsesse Ingrid Alexandras fødselsdag
6. februar – Samisk Nasjonaldag
21. februar – HM Haralds Vs fødselsdag
1. mai – Offentlig høytidsdag
8. mai – Frigjøringsdagen 1945
17. mai – Grunnlovsdagen
7. juni – Unionsoppløsningen 1905
4. juli – HM Dronning Sonjas fødseledag
20. juli – HKH Kronprins Haakon Magnus’ fødseledag
29. juli – Olsokdagen
19. august – HKH Kronprinsesse Mette-Marits fødselsdag
22. september – Prinsesse Martha-Louise (NB! Ikke lenger offisiell flaggdag)
25. desember – 1. juledag

 

Norske flaggdager 2016

Dato Begivenhet
1.januar 1. nyttårsdag
21.januar HKH Prinsesse Ingrid Alexandra (f.2004)
6.februar Samefolkets dag
21.februar HM Kong Harald V (f.1937)
27.mars 1. påskedag
1.mai Den internasjonale arbeiderdagen
8.mai Frigjøringsdagen 1945
15.mai 1. pinsedag
17.mai Grunnlovsdagen
7.juni Unionsoppløsningen 1905
4.juli HM Dronning Sonja (f.1937)
20.juli HKH Kronprins Haakon (f.1973)
29.juli Olsokdagen
19.august HKH Kronprinsesse Mette-Marit (f.1973)
25.desember 1. juledag

Andre dager å merke seg i 2016

14.februar Morsdag
7.februar Fastelavnsøndag
27. mars Sommertid (klokken stilles fra kl 2 til 3)
1. april Båndtvang for hunder starter
15. april Bålforbud i skogmark starter

5.mai Kristi Himmelfartsdag (Ikke offisiell flaggdag)
21. august Båndtvang for hunder opphører
15. september Bålforbud i skogmark opphører

24. oktober FN-dagen
30. oktober Vintertid (klokken stilles fra kl 3 til 2)
1. november Piggdekk er tillatt
13. november Farsdag