Olave, med etternavnet St. Clair Soames, ble født i Chesterfield i England, 22. februar 1889 og var nøyaktig 32 år yngre enn Robert Baden-Powell.


Hun møtte Robert Baden-Powell (B.P) på en båtreise mellom England og Jamaica, og de ble raskt tiltrukket av hverandre. Det oppsto et varmt vennskap mellom dem. De giftet seg i 1912. Olave var sosialt interessert og deltok ivrig i forskjellig arbeide. Som ektefellen til Robert var det naturlig at hun tok aktiv del i speiderarbeidet. Hun tenkte at dette måtte være noe for jenter også. Hun startet opp og i 1916 ble hun den første landsjef for speiderpikene i England og drivkraften i oppbyggingen av speiderpikeforbundet.

Under den første verdensjamboreen i 1920 ble Lord Baden-Powell utropt til speidersjef av de som var tilstede, og guttenes verdensorganisasjon, WOSM, ble dannet i 1922. Åtte år seinere ble pikenes verdensorganisasjon, WAGGGS, etablert og Olave valgt til pikenes verdenssjef.

På verdensjamboreen i Nederland i 1937 hold Lord Baden-Powell sin siste store tale til alle verdens speidere. Han hadde da dårlig helse, og han og Olave flyttet til Kenya hvor de bodde til B.P. døde 8. januar 1941. Lady Baden-Powell fortsatte sitt iherdige arbeid for speidersaken også etter at han døde. Hun deltok på på et utall av speiderarrangementer over hele verden  og knyttet sammen speidere fra alle land. Hun var aktiv helt til hun døde 3. juli 1977.

World Chief Guide Lady Olave Baden-Powell ble gravlagt ved siden av sin mann.