Gratulerer med gjennomføringen av Oppdrag Patruljeflukten. På denne siden finner du ressurser til videre arbeide med flukt og flyktninger.
 

KFUK-KFUM Gobal sitt arbeide i Uganda
Gjennom Globalaksjonen er du med å hjelpe flyktninger som bor i Kiryandongo flyktningbosetting i Uganda. Din støtte går blant annet til YMCA Uganda sitt barnekunst terapiprosjekt i bosettningen. Gjennom prosjektet får barna mulighet til å bearbeide opplevelser og traumer som de ellers ikke har språk til å uttrykke. YMCA Uganda har også Peacemaker-grupper som alle ungdommer får mulighet for å bli en del av. Dette er ungdomsgrupper som blant annet bruker teater, sport og sosialt entreprenørskap for å spre kunnskap om temaer som vold i hjemmet, kjønnsbasert vold, inkludering av personer med funksjonsnedsettelser og forebygging av rusmisbruk. De lager også radio, deltar på møter med beslutningstakere og prøver å endre det de opplever som urettferdig.

Les mere om KFUK-KFUM Global sitt arbeide i Kiryandongo flyktningbosettingen.

Vil du bestille besøk eller bare høre mere om KFUK-KFUM Global sitt arbeid? Kontakt global@yglobal.no.
 

Internt fordrevne flyktninger
Internt fordrevne flyktninger er personer som er på flukt i sitt eget land på grunn av for eksempel krig, vold og naturkatastrofer. De har ikke krysset en internasjonal landegrense.

Ifølge FN er det per oktober 2023 1.475.000 internt fordrevne flyktninger i Sør-Sudan, altså nesten 1.5 millioner mennesker som stadig befinner seg i Sør-Sudan til tross krig og uro. Det landet med flest internt fordrevne flyktninger er Syria, med hele 6.865.000 mennesker på flukt i sitt eget land. 

Internt fordrevne flykthinger er ikke definert som flyktninger og har dermed heller ikke rett på beskyttelse på samme måte som flyktninger. Se Røde Kors sin video om Lothepus i Sør-Sudan (fem minutter), og få et innblikk i livet i og omkring en flyktningleir i Sør-Sudan. 

Historier fra Sør-Sudan og flyktninbosetningen i Uganda
Mange familier blir splittet opp på grunn av konflikten i Sør-Sudan. Les de personlige historiene fra KFUK-KFUM-Global og Røde Kors.  

Min Sønn! Min Sønn! - En historie om gjenforening (Redd barna)
 

TV-aksjonen 2023 - La barn leve i fred
I 2023 handler TV-aksjonen om barn i krig og Redd Barna har laget kampanjen “La barn leve i fred”. Innsamlingen fra TV-aksjonen går til barn som er rammet av krig i blant annet Sør-Sudan. Du kan engasjere deg eller gruppa di ved å samle inn penger som går direkte til Redd Barna, eller ved å spre budskapet om hvordan de støtter barn som er rammet av krig og konflikt.

Gruppa di kan for eksempel spre kunnskapen dere har fått om flyktninger gjennom Patruljeflukten ved å lage fredsduer som dere henge opp rundt i byen eller sette opp en rettighetssti (en postløype utviklet av Redd Barna). Dere kan finne disse aktivitetene på Redd Barna sin nettside eller i aktivitetsbanken (link nedenfor). Andre forslag til hvordan dere kan samle inn penger er for eksempel å arrangere basar, et sponsorløp, gjennomføre en kompasskonkurranse eller noe helt annet. Kontakt Redd Barna i deres område og hør hvordan dere kan hjelpe til.

Vil dere bestille foredrag om Redd Barna sitt arbeid med barn på flukt? Kontakt koordinator i Redd Barna, Espen Bjerknes på espen.bjerknes@reddbarna.no.