Roller i patruljen

Alle patruljer har en PATRULJEFØRER. Patruljeføreren leder patruljen, passer på at oppgaver blir fordelt og at alle har noe å gjøre. Hun eller han er bindeleddet til troppsledelsen. Sammen med assistenten har patruljeføreren hovedansvaret for å planlegge patruljemøter og patruljeturer.

PATRULJEASSISTENTEN avlaster patruljeføreren. Sammen leder de patruljen. Hvis patruljeføreren ikke kan komme på et møte, overtar assistenten.

Andre roller

Dersom patruljen skal ha egne penger, må noen bli utpekt til å ta ansvar for dette. KASSEREREN må lære seg litt om enkel regnskapsføring og hvordan man lager bilag som viser at inntekter og utgifter er riktige.

En viktig oppgave er å ha ansvaret for utstyret til patruljen. I speidertroppen bør hver patrulje ha ei eller to kasser hvor utstyret patruljen trenger til leiren er samlet. MATERIALFORVALTEREN passer på at alt er i orden. Hun eller han må samarbeide med patruljeføreren slik at det blir satt av tid til ordning og vedlikehold av patruljeutstyret. Det er ikke meningen at materialforvalteren skal gjøre alt dette selv.

Lek og underholdning

– Opp og stå! sier plutselig patruljens LEKMESTER– Nå har vi sittet stille lenge nok. Sett stolene i ring, med ryggen mot hverandre. Ta vekk en stol. Jeg spiller musikk mens dere går rundt. Når musikken stopper, finner dere en stol. Den som ikke får stol, er ute. Det bør alltid være et innslag
med bevegelse på speidermøtet.

Noen patruljer har sagabok, som er patruljens historie i ei bok. SAGASKRIVEREN gjør dette til ei spennende bok. Det kan være fint hvis noen har oppgaven som fotograf.

Speiding er opplevelse. Opplevelser er gode historier. Heldig er den patruljen eller troppen som har en HISTORIEFORTELLER som kan fortelle historier med gode poeng.

Sikkerhet

FØRSTEHJELPANSVARLIG har alltid kontroll på førstehjelpsutstyret. Han eller hun ser etter at utstyret er supplert og ikke har gått ut på dato samt tar det med på møter og turer. Førstehjelpansvarlig er også informert om allergier og annen medisinsk informasjon som kan være viktig.

Andre av patruljens speidere kan være eksperter på knuter, orientering eller dyr. Andre oppgaver kan være sekretær, matansvarlig eller humørspreder. Det er fint hvis alle i patruljen får sin egen rolle.