Hva er et bra overnattingssted?

Hemmeligheten bak en vellykket overnatting ute er å finne riktig sted å campe. For å finne det perfekte stedet er det noen ting det kan være lurt å tenke på:

  • Hvis stedet dere har tenkt å campe på ligger i innmark må dere spørre grunneieren om lov til å telte der.
  • Er leirplassen tørr, selv hvis det kommer regn? En liten høyde vil holde vannet unna.
  • Ligger leirplassen i le for vinden?
  • Leirplassen må ha tilgang til drikkevann.
  • Hvis dere skal tenne bål, har dere tilgang på ved? Husk på bålforbudet 15. april til 15. september. 
  • Sol og gode lysforhold skaper trivsel. Hvis dere vil ha kveldssol må dere finne et sted som vender mot vest, hvis dere vil ha morgensol må dere finne et sted som vender mot øst. 
  • Hvis det er mye mygg på stedet kan det være lurt å trekke litt opp i høyden der det er mer vind.
  • Ta hensyn til dyre- og fugleliv, særlig i yngle- og hekketiden om våren. 

En god leirplass har blant annet et flatt sted å slå opp telt, le for vinden, bålplass og tilgang til ferskvann.
Illustrasjonen viser hvordan en leirplass kan se ut. 

Allemannsretten

Husk på allemannsretten når dere velger sted for overnatting. Dere kan overnatte i telt og raste i utmark uten å spørre grunneier om lov. Teltet må stå minst 150 meter fra hus og hytter, og ikke i mer enn to døgn om gangen. Hvis dere vil campe lenger, må dere snakke med grunneieren. Det er likevel unntak i høyfjellet og i områder som ligger langt fra bebyggelse. Der kan dere telte i mer enn to døgn på samme sted.

Når du forlater leirplassen, er det bare to ting som skal ligge igjen: En takk til eieren og ingenting. - Lord Robert Baden-Powell

Når vi ferdes ute i naturen skal vi alltid vise hensyn. Vi skal ikke gjøre skade på naturen eller gjøre ting som kan være til ulempe for eier, bruker eller andre. Friluftsloven inneholder også krav om at vi ikke skal skade miljøet. På den måten kan alle sammen både nå og i fremtiden nyte den samme naturen.