PÅSKEFORTELLINGEN FOR BARN

Påsken feires til minne om Jesus lidelse, død og oppstandelse. På palmesøndag kom Jesus ridende på et esel inn til byen Jerusalem. Rundt ham sto folkemassene og hyllet han med palmegrener som tegn på at de hyllet han som en konge. De neste dagene som fulgte blir det uro i Jerusalem, da de religiøse lederne mener han ikke er noen konge. De planlegger dermed å kvitte seg med Jesus.

Skjærtorsdag spiser Jesus det som skal bli hans siste måltid sammen med disiplene sine. Det er denne dagen Jesus innstifter nattverden, og han vasker føttene til disiplene sine for å vise at han var en tjener som gav sitt liv til andre. Etter måltidet vender de tilbake til Getsemanehagen. Der leder Judas, en av Jesu disipler, romerske soldater til Jesus så han blir arrestert.

Dagen etter, på langfredag, blir Jesus ført til Pontius Pilatus, han som hadde myndighet til å avsi dødsdom. Pilatus ønsket egentlig ikke å gi Jesus dødsdommen, men blir overtalt av folket. Han dømmer dermed Jesus for landsforræderi, og Jesus blir så korsfestet. Han dør på korset, og samme kveld blir han gravlagt. En stor stein blir rullet foran graven, og på påskeaften,dagen etter langfredag, voktes også graven.

På påskedagen kommer det kvinner som sto Jesus nært for å salve han, men graven de kommer til er tom. Herrens engel forteller kvinnene at menneskesønnen har gjenoppstått. I det kvinnene går bort til disiplene for å fortelle det de har sett og hørt viser han seg for dem og sier ”Vær hilset”.

Denne uken kalles den stille uke. Han ble anklaget for å sette seg inn i Guds plass, og dermed ble Jesus korsfestet etter Moseloven. Jesus korsfestelse innebærer en ny sjanse for menneskene, med tilgivelse og forlik. Gud vekket Jesus fra de døde, og seiret over synden og døden. Derfor er korset et uttrykk for Guds kjærlighet til mennesket.

Teksten er hentet fra kirken.no

FOR MER UTFYLLENDE LESING

Foto: Magnus Jensen