Patruljesystemet

Grunnleggeren av speiderbevegelsen, Baden Powell, har sagt at patruljesystemet ikke er én måte å drive speiding på. Det er den eneste måten.

En patrulje er en liten gruppe speidere, vanligvis 4-8 stykker. Patruljen består av patruljemedlemmer, en patruljefører og en patruljeførerassistent. Patruljeføreren og patruljeassistenten skal lede de andre speiderne i patruljen, men de skal også høre på hva patruljemedlemmene har å si.

Alle i patruljen har ansvar for å passe på at de andre i patruljen har det bra og blir inkludert. Medlemmene i patruljen deler på andre oppgaver som førstehjelpsansvarlig, lekmester, fotograf og økonomiansvarlig. Patruljen fordeler oppgaver selv etter hva de har behov for. 

Patruljesamhold

Når speiderne er delt inn i patruljer er dette den naturlige inndelingen i senere aktiviteter, på patruljemøter og haik. Det er likevel mulig å gå sammen flere patruljer på aktiviteter der det passer seg. Ved semesterstart og ved behov er det fint å justere medlemmene i patruljen, men jo lenger en patrulje består av de samme medlemmene, jo bedre grunnlag har de for å danne et godt patruljesamhold. Hvordan dere velger å dele inn patruljene er opp til hver enkelt gruppe. 

Patrulje har tradisjonelt sett hatt dyrenavn som ulv, gaupe, elg og hauk, men de kan også ha andre navn som cookiemonster, sjøbanan og musketerene. Det er også vanlig at patruljen lager sitt eget patruljesærpreg som viser hvem som hører sammen. 

Hvorfor patruljesystem?

KFUK-KFUM-speiding bygger på patruljesystemet der barn leder barn og patruljen utvikles sammen. Patruljen tilbyr et fellesskap der alle medlemmene er like viktige og alle er delaktige i beslutningene som tas. I patruljen lærer du samarbeid, men du får også til å utvikle deg som individ. 

Patruljeføreren leder patruljen i den retningen medlemmene av patruljen sammen har bestemt. I patruljen lærer du å lede og å bli ledet av jevnaldrende. Du lærer å respektere andres meninger og å formulere dine egne meninger. Patruljesystemet bygger på læring i mindre grupper, og bruken og omfanget av patruljesystemet utvikles jo eldre speiderne blir.