A: Sikkerhet: Patruljen er selv ansvarlig for å finne en god rute, men husk at den skal godkjennes av gruppeleder, siden det er gruppeleder som er ansvarlig leder. HUSK: Sikkerheten kan aldri baseres på teknisk utstyr som for eksempel mobiltelefon.

B: Område turen skal gå i: Velg en plass dere er kjente fra før. Hvis ikke må dere vurdere om dere er erfarne nok til å gå i ukjent terreng. Gjør dere kjent med terrenget på kartet. Er det vanskelig å orientere seg? Finn gode kart og vurdér hvor langt hjemmefra det er passelig å dra i forhold til bruk av tid, behov for transport og mulighet/behov for sjekkpunkter. 

C: Hvordan vi legger opp ruta i det området vi har valgt: Finn ut hvor langt det passer å gå. Det er vanlig med tre km/time dersom dere tar det med ro, følger med på kartet og tar litt småpauser. Mindre fart ved sterk stigning. Finn gode sjekkpunkter/ledelinjer/ fanglinjer underveis som gjør at dere kan se om dere er på rett vei eller finne tilbake hvis dere har gått feil.

D: Hvordan skal vi legge leirplassen: Finn en plass med vann i nærheten. Det bør være noenlunde flatt underlag og tørr bakke i tilfelle det begynner å regne. Tenk over om dere har behov for trær i nærheten til bygging av gapahuk.