Kommunikasjon over radio

Først lytter man på avtalt radiokanal for å forvisse seg om at den er ledig. Hvis noen andre bruker kanalen, må man vente til de er ferdige og kanalen blir ledig. Et anrop kan for eksempel være slik: «Troppsleder. Dette er REV. OVER». Ordet «OVER» betyr at den som har sendt meldingen begynner å lytte. Når REV ikke har mer å si, sier de «REV SLUTT».

Aldri send falske meldinger om skader eller nød

Mange kan høre det som blir sagt over et radiosamband. Derfor må dere aldri sende meldinger om skader eller nød som ikke er ekte. Det har hendt at redningsaksjoner har blitt satt i gang fordi speidere skulle øve på nødmeldinger over radio. Problemet er at folk utenfor som lytter til radiokanalen ikke skjønner at det er en øvelse og varsler politi og redningssentral ved falsk alarm. 

Når det virkelig er nød

Meldinger om virkelig nød eller skade innledes med det internasjonale hastesignalet PAN. Eksempel: «PAN PAN PAN. Dette er JERV. En speider har brukket beinet ved GØYSEN og trenger ambulanse. PAN PAN PAN OVER». Jerv kan få svar slik: «PAN PAN PAN. JERV. Dette er LEIREN. Vi sender ambulanse. OVER». Jerv avslutter slik: «PAN PAN PAN. LEIREN. Dette er JERV. Mottatt. PAN SLUTT». Når PAN meldes, skal radiosambandet bare brukes av dem som kan hjelpe. Alle andre skal la være å bruke sambandet inntil «PAN SLUTT» er meldt.

Med kommunikasjonsradio opplever vi av og til dårlig forbindelse. Da kan du forsøke å gå til et høyere punkt i terrenget og prøve igjen.

Bokstaveringsalfabetet

På radio kan det være dårlig forbindelse. Mange bokstaver høres ganske like ut over radio. Tenk for eksempel på F og S, og M og N. Det blir lettere å kjenne igjen bokstavene dersom man bruker det internasjonale bokstaveringsalfabet. Det brukes av fly, av NATO, av politi og redningssentraler.

Du kan lese mer om bokstaveringsalfabetet her. 

Radioamatør

De som vil bli lisensierte radioamatører, må bestå en offentlig prøve. Prøven tas i regi av radioamatørorganisasjonen Norsk Radio Relæ Liga (NRRL). På nettsidene nrrl.no kan du finne ut hva du må gjøre. «Forskrift om radioamatørlisens» kan du lese på www.lovdata.no. Forskriften forteller hva en radioamatør skal kunne og hvilke regler som gjelder for radioamatører.

Du kan lese mer om det å bli radioamatør her.