Egne bilder:
Er det andre personer på bildet må du innhente samtykke før du publiserer bildet noe sted hvis det er mulig å gjenkjenne personen(e). Det betyr at personen(e) på bildet må si at det er greit at bildet blir publisert. Hvis de på bildet er under 15 år må du i tillegg innhente samtykke fra foreldrene. Husk at de aller fleste ikke vil like at du har lagt ut uheldige bilder av dem.

Dersom du har tatt bilde av noe som andre har rettighetene til, for eksempel et kunstverk, trenger du tillatelse til den som eier rettighetene til denne før du publiserer bildet. 

Snakk med speiderne om hva som er lov, og hva de må gjøre før de publiserer bilder av hverandre. Snakk gjerne om sosiale medier og om de tror reglene gjelder her også (det gjør de!).  
La speiderne ta bilder av hverandre og la dem innhente samtykke fra hverandre. Dere kan også spille rollespill der speiderne må innhente samtykke fra de andres foreldre. Dere kan også spille rollespill der en speider er en kunstner som har laget noe en annen speider har tatt bilde av.

Hvis dere har innhentet samtykke kan dere publisere bildene dere har tatt på gruppens nettside, facebookside eller instagram hvis dere har det.

Andres bilder:
Det er ikke lov til å bruke bilder andre har publisert uten å spørre om lov. Dette handler om opphavsrett og om hvem som har rettigheter til å bruke et bilde. Noen sider på nettet har samlinger av bilder uten opphavsrett, (f.eks. freeimages.com), disse kan man bruke som man vil, men husk å sjekke om fotografen ønsker fotokreditering, altså at det oppgis hvem som har tatt bildet.

La speiderne se på hverandres bilder og be om lov til å publisere dem selv.

Lagring av bilder:
Det er to ting å tenke på når man tenker på sikkerhet knyttet til lagring av bilder. Det ene er å beskytte bildene fra å bli borte, det andre er å beskytte bildene fra å bli stjålet.
Ved lagring direkte på egen datamaskin er bildene relativt trygge fra å bli stjålet, men om maskinen skulle gå i stykker kan bildene bli tapt.
Ved skylagring vil bildene være lagret selv om maskinen skulle bli ødelagt, men er mye mer utsatt for dataangrep, og risikoen for at de skal bli stjålet er høyere.
Den tryggeste måten å lagre bilder på er å lagre dem på egen maskin, og lagre en back-up på en annen maskin eller på en ekstern harddisk.
Snakk med speiderne om lagring av bilder. Hvor har speiderne sine bilder lagret? Hva kan bilder som havner på avveie brukes til? Har de hørt noen saker i media om private bilder som er blitt stjålet? Er det lurt å sende private bilder til hverandre?