Aldersgrenser

Uten våpen kan man være med å jakte uansett hvor gammel man er. Det er også lov til å øvelsesskyte så lenge det er en voksen der som passer på. Men for å kunne jakte ordentlig må man først ha jegerprøven. Den kan du ta fra du er 14 år gammel, og består av et obligatorisk kurs og en teoretisk eksamen. Mellom 14 og 16 år kan du bli med på opplæringsjakt der du kan bære våpen selv, men må være med en erfaren jeger som er minst 20 år gammel. Du kan i tillegg delta på felle-fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måke. Når du er fylt 16 år og har bestått jegerprøven kan du jakte småvilt på egenhånd. Har du i tillegg bestått skyteprøven, kan du bli med på opplæringsjakt på storvilt. Fra du er 18 år kan du også jakte storvilt på egenhånd, selvsagt etter du har bestått jegerprøven og skyteprøven (storviltprøven).

Jakttider

Det er ulike regler knyttet til jakt av ulike arter. Noen arter er fredet, og ikke lov å jakte på i det hele tatt. For alle jaktbare arter er det likevel tilknyttet noen regler og det er de fastsatte jakttidene. Disse datoene og tidene varierer fra art til art, men de fleste har jaktsesong som spenner fra høsten til vinteren/tidlig vår. Datoene for perioden 1. april 2017-31. mars 2022 finner du her.

Småvilt og storvilt

Innenfor jakt skiller man mellom storvilt og småvilt. Storviltjakt krever en skyteprøve i tillegg til jegerprøven.  I forkant av storviltjakt må man i de fleste tilfeller ha fellingstillatelse som sier noe om hvilke dyr en har lov å felle, og man må også betale en fellingsavgift til Miljødirektoratet i etterkant av jakten. Det er også viktig å rapportere hvilke og hvor mange dyr man har felt. Elg, hjort, dåhjort, villrein, rådyr, villsvin, muflon, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe regnes som storvilt. De artene som ikke går under storvilt regnes som småvilt. Det er altså alle fuglearter i tillegg til arter som hare, bever, rødrev og mårdyrene (unntatt jerv).

Oppbevaring av våpen

Alle som eier eller lovlig låner våpen må oppbevare det sammen med vitale deler (som ammunisjon) i FG-godkjente sikkerhetsskap

Kilder: miljodirektoratet.no og njff.no