Renneløkke brukes for å lage en løkke som glir. Det er denne du bruker når du begynner å hekle eller strikke.