Frosker og padder går under fellesbetegnelsen amfibier. De legger egg på våren, i bekker, dammer eller vannpytter. Eggene er geléaktige, gjennomsiktige og har en svart prikk i midten. De legges i store klaser. Det er den svarte prikken i midten som er larven.

File:Frog egg mass.jpg

Når eggene klekkes har rumpetrullet hale som er lengre enn kroppen og de har ikke fått ben ennå. De har gjeller som de bruker for å puste under vann.

Tadpole at Capitol Reef Waterpocket.jpg

Etter hvert som rumpetrollene vokser får de tydelige øyne, bakben og forben vokser ut, den lange halen blir gradvis borte og de går over fra å puste med gjeller under vann til å puste med lunger over vann. Nå kan den ferdige frosken krabbe opp av vannet og leve sitt nye på land.