Rumpetroll

Frosker er amfibier. De er virveldyr som lever på land, men de formerer seg i vann. Om våren legger froskene egg i bekker, dammer eller store vannpytter. Eggene ligger i store klaser. Klasene ser ut som gelé med svarte prikker eller frø i. Det er en prikk i hvert egg. Hos froskene og paddene kalles de svarte prikkene for rumpetroll når de klekker. Hos andre amfibier kalles de gjerne for larver. 

Når eggene klekker

Når eggene klekker har rumpetrollene en hale som er lenger enn kroppen. De har ikke bein, men de har gjeller som de bruker til å puste under vann med. Etter hvert som rumpetrollene vokser får de tydeligere øyne, og det vokser ut fire ben. Den lange halen blir kortere og kortere, til den til slutt er borte. De går også fra å puste med gjeller under vannet til å puste med lunger ver vann. Når rumpetrollene har utviklet seg til frosker, kan de frosken krabbe opp av vannet og leve sitt nye liv på land.