Kristne barnesanger:
Jesus elsker alle barna 

Kjente salmer til hele året
Navnet Jesus blekner aldri
Det er makt i de foldede hender

Bordvers
O du som metter liten fugl
Bordvershefte

Påske
Deg være ære

Advent
Nå tenner vi det første lys
Tenn lys

Jul
Deilig er jorden
En stjerne skinner i natt

Begravelse
Kjærlighet fra Gud

Dåp
Fylt av glede over livets under