Sjøgang

Sjøgang måles ved å vurdere gjennomsnittlig høyde av de høyeste bølgene etter øyemål. Sjøgang måles på en skala fra 0-9.

  • 0 Havblikk 0 meter bølger
  • 1 Småkruset sjø 0-0.1 meter bølger
  • 2 Smul sjø 0.1-0.5 meter bølger
  • 3 Svak sjø 0.5-1.25 meter bølger
  • 4 Noe sjø 1.25-2.5 meter bølger
  • 5 Mye sjø 2.5-4 meter bølger
  • 6 Høy sjø 4-6 meter bølger
  • 7 Vært hav 6-9 meter bølger
  • 8 Veldig opprørt hav 9-14 meter bølger
  • 9 Overordentlig opprørt hav, over 14 meter hav