1: Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2: Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3: Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.

4: Følg Sjøveisreglene. Bestemmelse om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5: Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

6: Vær uthvilt og edru.

7: Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

8: Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk igjennom hvordan du bør forholde deg: Behold roen, bli ved båten og tilkall hjelp.