LEIRBÅLSINNSLAG

Under finner du manus.
 

 

Manus

Tre eller fleire speidarar sit på stolar med ei avis kvar som dei les i. Alle sit med beina i kors. 

Person 1: “Kan vi bytte no?” 
Person 2: “Nei, ikkje heilt enda” 

Det går ei lita stund 

Person 1: “Kan vi bytte no da?”
Person 3: “Berre litt til” 

Det går ei lita stund 

Person 1: “Okei skal vi bytte no?”
Dei andre: “Ja!” 

Alle byter om på føtene som dei har i kors, i staden for å byte avisene som publikum trudde ein skulle gjere.