LEIRBÅLSINNSLAG

Under finner du manus. 

Manus

Roller: Tre personer som holder sketsjen og tre-fire frivillige som tåler å bli ledd litt av. 

Alle stiller seg på rekke på svcenen. De som holder sketsjen står to på høyre side og en på venstre side av rekken. Den som står lengst til høyre begynner å snakke til sidemannen:

 • Person 1: Jeg var på loppemarked i går jeg.
 • Person 2: Å, hva kjøpte du der?
 • Person 1: Jeg kjøpte en hammer.
 • Person en bruker høyre hånd til å imitere at den banker med en hammer.
 • Person 2 snur seg til person 3 og sier: Jeg var på loppemarked i går jeg.
 • Peson 3: Å, hva kjøpte du der? 
 • Person 2: Jeg kjøpte en hammer.
 • Person 2 bruker høyre hånd til å imitere at den banker med en hammer. 

Slik fortsetter det nedover rekken. Nå dere kommer til den siste personen roper hen opp til person 1. Person 1 snur seg deretter mot person 2 igjen og gjentar det samme, men denne gangen forteller hen om et nytt bruktkupp.

 • Jeg kjøpte en sag - bruk venstre arm til å sage med.
 • Jeg kjøpte en gammel symaskin - hold symaskinen i gang ved å tråkke med foten.
 • Jeg kjøpte en gyngestol - gyng frem og tilbake med hele kroppen.
 • Jeg kjøpte en rokkering - toter med hoftene.
 • Jeg kjøpte et gjøkur - si "ko-ko" rundt hvert tredje sekund.

Siste runde svarer person 1: Jeg solgte alt sammen. 

Poenget med sketsjen

Det som er morsomt i denne sketsjen er at deltakerne ser komiske ut når de prøver å gjøre flere ting på en gang Det er ekstra morsomt om de som holder sketsjen har øvd og er litt flinke.