LEIRBÅLSINNSLAG

Under finner du manus.

 

 

Manus

Roller: Bussjåfør, Sterke-Olav og andre passasjerer

Bussjåføren stopper bussen og noen passasjerer kommer på. De betaler, mens Sterke-Olav går rett forbi og sier “Sterke-Olav betaler ikke.” Dette repeteres to ganger.
Til slutt er bussjåføren lei og innkaller noen vakter som skal få Sterke-Olav til å betale. Han nekter, de legger han i bakken og til slutt sier han “Sterke-Olav har månedskort!”.