Bibelen

Bibelen består av 66 bøker, 39 i Det gamle testamente, og 27 i Det nye testamente. Bøkene er skrevet av mange ulike forfattere. Flere steder har ulike forfattere også skrevet om de samme tingene, for eksempel Juleevangeliet og Jesu fødsel.

Med så mange tekster samlet i en perm, må vi ha et godt system for å finne frem. Fordi det finnes bibler i mange ulike størrelser og med ulik skrift, vil ikke de samme versene stå på de samme sidetallene i alle bibler som fins. Derfor bruker vi et annet system når vi skal si hvor noe står i Bibelen.

 Alle bøkene har egne navn, for eksempel Første Mosebok og Johannes Åpenbaring. Bøkene er videre delt inn i både kapitler og vers. Vi må altså ha med både hvilken bok, hvilket kapittel og hvilket eller hvilke vers det vi ønsker å referere til, står i.

Bok, kapittel og vers

Den lille bibel står i Evangeliet etter Johannes, kapittel 3, vers 16. Dette er en veldig lang og tungvint måte å skrive referansen på, spesielt hvis vi skal skrive flere og i en sammenhengende tekst. Derfor forkorter vi det gjerne til noen få bokstaver og tall på denne måten: Joh 3, 16. 

Bokstavene, Joh, står for boka. Tallet etter bokstavene, 3, viser hvilket kapittel det er snakk om. Tallet til slutt, 16, viser hvilket vers det står i. Hvis det er snakk om flere ver, kan vi skrive det sånn: 16-20. 

Av og til står det en liten a eller en liten b bak verset. En liten a betyr at du bare skal lese første del av verset. En liten b betyr at du bare skal lese andre del av verset. 

I teksten i Bibelen er de store overskriftene navnene på bøkene, de store tallene viser kapitlene, og de små tallene viser versene. 

Hjelp til å finne frem

Det er ikke enkelt å huske forkortelsene på alle de 66 bøkene. Fremst i Bibelen står både de fulle navnene på bøkene, og forkortelsene på bøkene. Der står også sidetallene til de ulike bøkene, sånn at du enklere kan finne frem.