Speiderbønnen synges for å markere felesskapet. Teksten minner speiderne på speiderløftet og speiderloven og deres forhold til tro.

Bokmål

Kjære Far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn:
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor.
Andre folk til nytte være.
Lyde Speiderlovens ord
 

Nynorsk


Kjære Far i høge himmel,
høyr mi stille hjartebøn:
kvar eg enn verda vankar,
lat meg bli som sonen Din.
lat meg leva deg til æra,
heidre Noreg, far og mor,
andre folk til hjelp få vera,
og so lyda lova vår.

Lydklippet er laget av Sven Nørsett/ Metodistkirkens Speiderkorps. Medvirkende er Tine, Ingerid og Frank.