Forberedelser
Start samarbeidet med menigheten og presten tidlig for å inkludere speiderne i flest mulig deler av gudstjenesten. Før en gudstjeneste må noen ringe med klokkene, henge opp salmenumre og pynte i kirken. Dette er selvsagt enkle oppgaver for speidere! Forberedelsene til en gudstjeneste er en viktig oppgave som krever nøyaktighet og at man er ute i god tid. Noen kirker har elektrisk ringeanlegg, mens andre har manuelle løsninger. Ta kontakt med menighetsstaben og finn ut av dette sammen med kirketjeneren. 

Inngangsprosesjon
Flagg og banner bæres av dem som er store nok til å bære dem (de kan være tunge for de minste). De andre speiderne kan bære inn andre gjenstander som skal benyttes under gudstjenesten: salmebok, prestens bibel, blomster til alteret, lys, frukt og grønnsaker eller andre ting fra naturen dersom dette kan knyttes til dagens farge eller bibeltekstene for den aktuelle søndagen. 

Nådehilsen og velkomstord
Dette kan en av speiderlederne gjennomføre. Her kan en si noe om hvordan gudstjenesten er tenkt gjennomført før presten overtar og fortsetter med gudstjenestens faste ledd.

Inngangssalme
Alle salmer velges av speiderne, som på forhånd har hatt et planleggingsmøte sammen med presten og organisten.

Dåp
Er det dåp i gudstjenesten, er det fint om speiderne hjelper presten med for eksempel vann, tørkehåndklær og tenning av dåslys.

Tekstlesning fra Bibelen
En av patruljene leser tekstene. Tekstlesningen er selvsagt godt innøvd på forhånd. Kanskje dere også kan bruke enkel dramatisering, veksellesning, bilder eller lignenede?

Preken
Presten og speiderne har møtt hverandre et par ganger tidligere og laget en preken sammen. Prekenen har en hovedtekst, og speiderne har fått være med å formulere et tema som passer. Velges et tema knyttet til skaperverk, natur eller forvaltningsspørsmål, så kan gudstjenesten kanskje preges av noen av disse elementene: 

  • Vann - er livgivende og benyttes i dåpen. Kan rennende vann synliggjøres på noen måte?
  • Ild - mange bilder i Bibelen inneholder ild (for eksempel Den Hellige Ånd). Man tenner gjerne lys for å minnes noen eller be for noen.
  • Jord - er vi mennesker satt til å dyrke og ta vare på. Kan jord og planter bringes inn i kirken på en naturlig måte?
  • Luft - er også mange steder i Bibelen omtalt i forbindelse med Guds skapertanke: Gud gjør at hans skapninger kan puste.

Dere kan bygge opp prekenen som en samtale hvor noen spør og andre svarer: Ikke la presten svare hver gang. Det er mange spørsmål som presten ikke kan mer om enn speiderne! I en preken kan kanskje menighetens kateket og diakon også delta? Husk at det viktigste er at alle kan delta i å presentere dagens tekst. La ikke presten være alene om dette!

Kunngjøringer
Speiderne forteller hva som skjer i menigheten, hva takkeofferet går til og hva som skjer i speidergruppa i tida framover.

Forbønnen
Forbønnen skal være hele menighetens bønn, hvor vi ber for andre. Dette kan synliggjøres ved at speiderne på forhånd har laget bønner som både handler om dagens tema, men også dreier seg om dagsaktuelle situasjoner og mennesker, lokalt og globalt.

Alle bønner trenger ikke fremføres fra koret i kirken. Noen speidere kan for eksempel stå i benkeradene og lese bønner sammen med resten av menigheten. Forbønnen kan også være en individuell bønn. Kanskje speiderne kan dele ut bjørkenever eller ark og tusjer hvor alle skriver sine bønneemner, hvorpå speiderne samler disse inn i krukker og legger på alteret?

Det er fint å tenne lys under forbønnen. Enten at de som vil, kan gå og tenne hvert sitt telys, eller at det tennes et lys fremme i kirken for hver bønn som leses.

Takkoffer
Speiderne har ved hjelp av nevenyttighet og skinnutstyr på forhånd laget offerkurver som penger samles inn med i benkeradene. Hva med kurver flettet av bjørkenever?

Utgangsprosesjon
Gudstjenesten avsluttes som den begynte, med prosesjon av speiderne og andre deltakere i gudstjenesten.

Foto: Lars Røraas