1: En speider er åpen for gud

 • Paulus' første brev til tessalonikerne 5,19-21: Slukk ikke Ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.
 • Salmenes bok 37,5: Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.
 • Evangeliet etter Johannes 1,12: Men alle som tok i mot ham, dem gav ham rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.

2: En speider er en god venn

 • Salomos ordspråk 17,17: En venn viser alltid kjærlighet, en bror er født til å hjelpe i nød
 • Paulus' brev til filipperne 2,3-4: Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett andre høyere enn deg selv. Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.
 • Salomos ordspråk 27,9-10: Olje og røkelse gleder hjertet, godt vennskap styrker sjelen. Gi ikke slipp på din venn eller din fars venn, gå ikke inn i din brors hus på din ulykkesdag. Bedre med en nær nabo enn en bror langt borte.

3: En speider kjenner naturen og verner om den

 • 1. Mosebok 1,31: Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!
 • 1. Mosebok 2,15: Så tok Herren Gud mennesket og satte det i Edens hage til å dyrke og passe den.
 • Salmenes bok 104: "...Du lar kilder velle frem i dalene så bekker renner mellom fjellene..."

4: En speider er til å stole på

 • Salomos ordspråk 25,18: Som en klubbe, et sverd, en kvass pil er den som vitner falskt mot sin neste
 • Salomos ordspråk 20,17: Løgnens brød smaker godt, men siden blir munnen full av grus
 • 2. Mosebok 20, 15-16: Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falskt mot din neste. 

5: En speider er nøysom

 • Evangeliet etter Lukas 12,15: Og han sa til dem: "Ta dere i vare for alt slags grådighet! For det er ikke det en eier, som gir liv, selv om en har i overflod."
 • Paulus 1. brev til korinterne 4,2: Av forvaltere kreves det at de viser troskap
 • Jakobs brev 1,12: Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har stått sin prøve skal han få sin seierskrans, som Gud har lovet dem som elsker ham.

6: En speider arbeider for fred

 • Paulus brev til romerne 14,19: Så la oss strebe etter det som leder til fred og til å bygge opp fellesskapet.
 • Evangeliet etter Matteus 5,9: Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn.
 • Jakobs brev 2,8-9: Du skal elske din neste som deg selv, da gjør dere rett. Men om dere gjør forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere som forbrytere.

7: En speider tar ansvar og viser vei

 • Paulus' brev til galaterne 5,22-23: Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven.
 • Salomos ordspråk 13,16-17: Den kløktige opptrer med forstand, dåren viser frem sin dumhet. En upålitelig budbærer faller i ulykke, et trofast sendebud bringer legedom.
 • Paulus' brev til romerne 13,9: For disse budene: Du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå i hjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, samenfattes i dette: Du skal elske din neste som deg selv.
 • Forkynneren 9,10: Alt dine hender kan gjøre, gjør det med den kraften du har.