Speiderbevegelsen er en av verdens største barne- og ungdomsbevegelser. Bevegelsen har medlemmer i nesten alle land over hele verden og har over 50 millioner medlemmer. Ideen bak bevegelsen er å utvikle unge mennesker til å bli ansvarsbevisste og selvstendige.

Robert Baden-Powell er speiderbevegelsens grunnlegger. Han arrangerte verdens første speiderleir i 1907. Her var det med 20 gutter som ble delt inn i patruljer med hver sin patruljefører. Baden-Powell var britisk offiser, og leiren ble arrangert etter millitær modell. Guttene ble trent i ferdigheter som å lage mat på bål, førstehjelp, naturkjennskap og samfunnslære. Denne leiren ble grunnlag for videre speiderarbeid. 

Etter leiren skrev Baden-Powell håndboken "Scouting for boys" der han beskrev de grunnleggende ideene bak speiderbevegelsen. Denne, samt foredrag han holdt om speiding, ledet til oppstart av de første britiske speidertropper, den aller første i 1908, Birkenhead KFUM. Baden-Powell stiftet det engelske speiderguttforbundet i samme år. To år senere, i 1910, ble det også dannet et forbund for jenter. Her var søsteren til Robert Baden-Powell, Agnes, sjef.

World Organization of Scout Movement (WOSM), speiderguttenes verdensorganisasjon, ble stiftet i 1922 med Robert Baden Powell som sjef. World Assosiation of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS), speiderjentenes verdensorganisasjon, ble stiftet i 1928 med Olave Baden-Powell som sjef. I dag er speidere over hele verden medlemmer av en av disse organisasjonene.

I Norge ble det startet smått med speiderarbeid allerede i 1909. Norsk Speidergutt-Forbund ble stiftet i 1911, Norges KFUK-speidere i 1920, Norsk Speiderpike-Forbund i 1921 og Norges KFUM-speidere i 1945. 
I 1978 ble Norges Speiderforbund opprettet av Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk Speiderpike-Forbund. I 2003 slo Norges KFUK-speidere og Norges KFUM-speidere seg sammen til Norges KFUK-KFUM-speidere.