LEIRBÅLSINNSLAG

Her finner du speiderropet BRAVO.  Ropet passer fint etter et innslag.
 


Tekst

B-R-A sier BRA
V-O sier VO
sier BRA, sier VO
sier BRAVO!