LEIRBÅLSINNSLAG

Her finner du speiderropet BRAVO.  BRAVO passer fint etter et innslag.

 

 

Tekst

B-R-A sier BRA, V-O sier VO, sier BRA, sier VO, sier BRAVO!