LEIRBÅLSINNSLAG

Her finner du speiderropet Det var fint det var flott.  Dette passer fint etter et innslag.
 


Tekst

Det var fint det var flott, det var knakende godt. 
Det var tipp det var topp, det var tippetippetopp. 
Det var tikk det var takk det var tikketikketakk.
Tikk takk takker!