LEIRBÅLSINNSLAG

Her finner du speiderropet Oggy, oggy, oggy (kort versjon).  Dette passer fint etter et innslag. En person leder an, det må ikke være en speiderleder, resten svarer. 

 

 

Tekst

Leder: Oggy, oggy, oggy!
Alle: Hei, hei, hei!
L: Oggy, oggy, oggy!
A: Hei, hei, hei!
L: Oggy!
A: Hei!
L: Oggy!
A: Hei!
L: Oggy, oggy, oggy!
A: Hei, hei, hei!