LEIRBÅLSINNSLAG

Her finner du speiderropet Oggy, oggy, oggy (kort versjon). Ropet passer fint etter et innslag. En person, det må ikke være en leder, leder an, resten svarer. 
 


Tekst

Leder: Oggy, oggy, oggy!
Alle:    Hei, hei, hei!
L:        Oggy, oggy, oggy!
A:        Hei, hei, hei!
L:        Oggy!
A:        Hei!
L:        Oggy!
A:        Hei!
L:        Oggy, oggy, oggy!
A:        Hei, hei, hei!