LEIRBÅLSINNSLAG

Her finner du speiderropet Oggy, oggy, oggy (lang versjon). Ropet passer fint etter et innslag. En person, det må ikke være en leder, leder an, resten svarer. 
 


Tekst

1
Leder: Oggy, oggy, oggy!
Alle: Hei, hei, hei!
L: Oggy, oggy, oggy!
A: Hei, hei, hei!
L: Oggy!
A: Hei!
L: Oggy!
A: Hei!
L: Oggy, oggy, oggy!
A: Hei, hei, hei!

2
L: Ole, Ole, Ole!
A: Brumm, Brumm, Brumm!
L: Ole, Ole, Ole!
A: Brumm, Brumm, Brumm
L: Ole! 
A: Brumm! 
L: Ole! 
A: Brumm!
L: Ole, Ole, Ole!
A: Brumm, Brumm, Brumm!
 

3
L: Nasse, Nasse, Nasse!
A: Nøff, Nøff, Nøff!
L: Nasse, Nasse, Nasse!
A: Nøff, Nøff, Nøff!
L: Nasse!
A: Nøff!
L: Nasse!
A: Nøff!
L: Nasse, Nasse, Nasse!
A: Nøff, Nøff, Nøff!

4
L: Oggy, Ole, Nasse!
A: Hei, Brumm, Nøff!
L: Oggy, Ole, Nasse!
A: Hei, Brumm, Nøff!
L: Oggy!
A: Hei!
L: Ole!
A: Brumm!
L: Oggy, Ole, Nasse!
A: Hei, Brumm, Nøff!