LEIRBÅLSINNSLAG

Her finner du speiderropet Oggy, oggy, oggy (kort versjon).  Dette passer fint etter et innslag.  En person leder an, det må ikke være en speiderleder, resten svarer. 

 

 

Tekst

Leder: Oggy, oggy, oggy!
Alle: Hei, hei, hei!
L: Oggy, oggy, oggy!
A: Hei, hei, hei!
L: Oggy!
A: Hei!
L: Oggy!
A: Hei!
L: Oggy, oggy, oggy!
A: Hei, hei, hei!
 

L: Ole, Ole, Ole!
A: Brumm, Brumm, Brumm!
L: Ole, Ole, Ole!
A: Brumm, Brumm, Brumm
L: Ole! 
A: Brumm! 
L: Ole! 
A: Brumm!
L: Ole, Ole, Ole!
A: Brumm, Brumm, Brumm!
 

L: Nasse, Nasse, Nasse!
A: Nøff, Nøff, Nøff!
L: Nasse, Nasse, Nasse!
A: Nøff, Nøff, Nøff!
L: Nasse!
A: Nøff!
L: Nasse!
A: Nøff!
L: Nasse, Nasse, Nasse!
A: Nøff, Nøff, Nøff!

L: Oggy, Ole, Nasse!
A: Hei, Brumm, Nøff!
L: Oggy, Ole, Nasse!
A: Hei, Brumm, Nøff!
L: Oggy!
A: Hei!
L: Ole!
A: Brumm!
L: Oggy, Ole, Nasse!
A: Hei, Brumm, Nøff!