FALL TIL RO

Du kan høre sangen og se teksten her.

 

Tekst

Refreng:
Fall til ro, og kjenn at jeg er Herre.
Fall til ro, ja, sett deg bare ned.
Fall til ro og kjenn at jeg er din Gud,
jeg vil gi deg av min fred.

Søk du først mitt rike,
og sett din lit til meg,
så skal Ånden fra himmelen
falle over deg.
Refreng

Jeg vil kalle deg til glede,
jeg vil kalle deg til savn.
Du må legge verden bak deg,
men du skal styrkes i mitt navn.
Refreng

Jeg vil prise Jesus Kristus,
jeg vil takke Israels Gud.
Jeg vil lovsynge min Frelser,
som gir meg dette bud.
Refreng

T+M: W. Carter
O: Gregers Lundh