TAPTO

Du kan høre sangen og se teksten her.


Tekst

Dagen dør. Skumring rår,
over skog, over land,
over hav.
Alt er ro. Hvil kun trygt.
Gud er nær.

T+M: Trad.