Se aktiviteter i aktivitetsbanken

Gjennom vår tilknytning til både den internasjonale speiderbevegelsen, YMCA og YWCAbevegelsen har vi en dobbel tilhørighet til bevegelser som ønsker å utvikle unge mennesker og forandre verden gjennom de unge sitt engasjement. Alle våre fire verdensorganisasjoner (WOSM, WAGGGS, YMCA og YWCA) vektlegger å utvikle hele mennesket, og at læring og utvikling skjer gjennom erfaring og fellesskap.

Vi ønsker at våre medlemmer skal vokse som mennesker, som kristne og som borgere gjennom alvor og lek, gjennom fellesskap og utfordring, gjennom erfaring og ved å få ansvar og tillit. Som bevegelse tar vi på dypt alvor at det å vokse også krever kunnskap, støtte og oppmuntring. Vi tror at våre feil kan gjøre oss bedre og at den gode læringen alltid skjer tett på praksis.