Utvikling i KFUK-KFUM-speiderne

Gjennom vår tilknytning til den internasjonale speiderbevegelsen og YMCA og YWCA-bevegelsen har vi en dobbel tilhørighet til bevegelser som ønsker å utvikle unge mennesker og forandre verden fjennom de unges engasjement. Alle våre fire verdensorganisasjoner, WOSM, WAGGGS, YMCA og YWCA, vektlegger å utvikle hele mennesket og at læring og utvikling skjer gjennom erfaring og fellesskap.

Vi ønsker at medlemmene våre skal vokse som mennesker, som kristne og som borgere, gjennom alvor og lek, fellesskap og utfordring, ansvar og tillit. Som bevegslese tar vi på alvor at det krever kunnskap, støtte og oppmunring å vokse. Vi tror at feilene våre kan gjøre oss bedre, og at den gode læringen alltid skjer tett på praksis.

Se aktivitetene våre i aktivitetsbanken

Speiderstigen

Speiderstigen gir en oversikt over de emnene og målene som tilhører ulike deler av speidertiden, fra familiespeider til rover. Emnene og målene er strukturert etter de fem verdiene våre: kristen tro, fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement.