Speiderstigen

Speiderstigen gir en oversikt over de emnene og målene som tilhører ulike deler av speidertiden, fra familiespeider til rover. Emnene og målene er strukturert etter de fem verdiene våre: kristen tro, fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement. 

Se aktivitetene våre i aktivitetsbanken