Vanlig takling

"Takling" kalles det når vi sikrer en tauende mot å flise seg opp når tauet er i bruk. På kunstfibertau gjøres dette som oftest ved å smelte endene av tauet. På naturtau må en derimot bruke en takling av tynn hyssing.

Legg hyssingens ene ende langs tauet og surr stramt mot tampen 5-6 tørn. Hal så i den enden som er oversurret, slik at taklingen strammes. Kapp enden og surr litt til, slik at enden skjules og vel så det.

For å sikre ytterligere kan du så ta en ny hyssing og legge denne dobbelt, med endene over surringen og bukten mot tampen. Fortsett surringen, nå over den dobbelte hyssingen og tauet. Til slutt stikker du den enden du surrer med, inn i bukten på den nye hyssingen, og drar kraftig i endene på den innlagte hyssingen. På denne måten forsvinner den løse enden inn under taklingen. Kapp løse ender.

Metode 2

Legg hyssingen dobbelt langs tauet, og surr med den ene enden rundt bukten og tauet. Når taklingen er lang nok, stikker du den enden du surrer med, ned i bukten på hyssingen. Så strammer du til med den andre hyssingenden slik at bukt og ende forsvinner under taklingen. Kapp overflødige ender. Hvis denne taklingen er svært lang, kan hyssingen lett ryke under strammingen. Det er denne metoden som er brukt på illustrasjonen.

Seilmakertakling

Tvinn opp kordelene på tauet et par cm. Legg så hyssingen i ei løkke rundt en av kordelene, slik at både tamp og langtau på hyssingen kommer ut i mellomrommet mellom de to kordelene. Vri så kordelene tilbake igjen.

Surr hyssingen oppover omkring tauet til taklingen er omtrent like høy som diameteren av tauet. Hyssingen skal surres i motsatt retning av den vegen kordelene snor seg. Sving løkken opp omkring den samme kordelen som den ligger rundt nedenfor taklingen. Hyssingen strammes ved å dra i tampen.

Før til slutt tampen opp i det samme "mellomrommet" mellom kordelene hvor den ligger, og knytt den sammen med langtauet ved hjelp av båtsmannsknop i midten.

UTSTYR

  • Tau som skal takles
  • Tynn hyssing til takling