Et tradisjonelt termometer lar oss lese av temperatur ved at en søyle av væske inne i et glass utvider seg ved oppvarming og trekker seg sammen ved nedkjøling. Søylen leses av på skalaen på glasset.

I Norge bruker vi Celsius som måleskala, men det finnes også andre måleskalaer som Farenheit og Kelvin. Celsius-skalaen er laget av Anders Celsius og tar utgangspunkt i vannets egenskaper. Vannets frysepunkt er satt til 0 grader Celsius og vannets kokepunkt er satt til 100 grader Celsius.

For at et termometer skal vise mest mulig nøyaktig utetemperatur må det skjermes for direkte sollys og plasseres litt ut fra veggen det er festet på slik at det ikke fanger opp varme reflektert fra veggen.

Det finnes måter å måle temperatur elektronisk. Slike termometre er ofte enda mer nøyaktige enn tradisjonelle søyletermometre. En måte er å målte elektrisk motstand i en platinatråd. Ved 100 ohm er temperaturen 0 grader Celsius. Ved høyere motstand er temperaturen høyere, ved lavere motstand er temperaturen lavere.