WAGGGS har fire verdensspeidersentre, Our Chalet i Sveits, Pax Lodge i England, Sangam i India og Our Cabaña i Mexico. WOSM har ett verdensspeidersenter, Kandersteg i Sveits. 

Alle disse drives av speidere fra hele verden, og tilbyr overnatting til enkeltspeidere og speidergrupper. Sentrene er bemannet av speidere fra hele verden. Å besøke ett av sentrene er en flott mulighet til å oppleve en annen kultur og en annen måte å drive speiderarbeid på og til å bli kjent med speidere fra ander land. Det er også mulig for eldre speidere å jobbe som frivillige på sentrene i en periode.

Kandersteg, Sveits

Our Chalet, Adelboden, Sveits

Pax Lodge, London, England

Sangam, Pune, India

Our Cabaña, Cuernavaca, Mexico