Vindavkjøling

Har du lagt merke til at det ofte føles kaldere enn utetemperaturen skulle tilsi? Det er fordi vinden gjør kuldegradene enda kaldere. Jo mer det blåser, dess kaldere virker det og dess større fare er det for forfrysning. Pass derfor på både temperaturen og vinden når du er ute på tur!

Se på tabellen under ressurser for å se sammenhengen mellom temperatur, vindstyrke og forfrysningsfare.