FORSLAGSSTILLER:
Landsstyret

VEDTAKSKATEGORI:
Vedtak

FORSLAG TIL VEDTAK:
Vedtas


 

Bakgrunn

KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding for perioden 2019-2020 gir en oversikt over forbundets aktiviteter på nasjonalt plan i perioden. Rammeverket for 2019 er strategiplanen 2015–2019, og de fem fokusområdene: Program, Ledere, Friluftsliv, Rettferdig verden og Vekst.

Rammeverket for 2020 er ny strategi for 2020-2025 Rundt være leirbål er det plass til alle, og fokusområdene Vi betyr en forskjell for andre og naturen, Vi er åpne og inkluderende og Vi rekrutterer og utvikler flere gode ledere

For hvert av fokusområdene beskrives satsinger, aktiviteter, og relevant statistikk. 
I siste del beskrives andre viktige virksomhetsområder relatert til driften av organisasjonen.

Vedlegg

KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2019–2020 (Google sites - nettversjon)
KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding 2019–2020 (pdf - utskriftsversjon)