Vi har to rutiner for varsling for frivillige

  • Retningslinjer ved melding om antatt kritikkverdige forhold.
  • Retningslinjer for grenseoverskridende atferd og overgrep. 

Under kan du velge hva som er relevant for deg om varsling.