Tilgang på vann er en av de store utfordringene vi må løse for å utrydde sult, fattigdom og sykdommer. For å ha nok til det helt nødvendige klarer en person seg med 20 liter vann. Mange i verden har ikke tilgang på det vannet de trenger for å dekke sine helt nødvendige behov. Start aktiviteten med å snakke med speiderne om dette.

Still opp seks tomme bøtter og en vanndunk med 20 liter vann. Hver bøtte markeres med et skilt for å vise hvilken vannkategori bøtten representerer:

  • Mat og drikke
  • Nedtrekk på toalettet
  • Oppvask
  • Vask av klær
  • Personlig hygiene
  • Vasking

Speiderne skal nå fordele de 20 litrene med vann i de forskjellige bøttene ut i fra hvor mye de tror de bruker daglig. Bruk et litermål til å øse fra vanndunken, så har de kontroll på hvor mye vann de har i hver bøtte. Når speiderne har delt ut vannet kan man spørre dem om de tror de bruker mer vann enn dette hver dag.

I Norge bruker hver person ca 200 liter vann hver eneste dag, 10 ganger så mye som hva som regnes som nødvendig! Av dette går ca 10 liter til mat og drikke, 40 liter til nedtrekk på toalettet, 40 liter til oppvask, 30 liter til vask av klær, 70 liter til personlig hygiene og 10 liter til vasking. 

Snakk med speiderne om de syntes fordelingen er rettferdig og om hvordan de kan redusere sitt vannforbruk.

Utstyr


  • 6 store vannbøtter
  • Litermål
  • 6 skilt til å merke bøttene med
  • 20 liter vann i dunk eller bøtte