BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. Hvordan er det å leve med lite vann? En person trenger minimum 20 liter vann om dagen for å klare det mest nødvendige, og mange i verden har ikke tilgang på det vannet de trenger for å dekke sine helt nødvendige behov.

Når dere utfører denne aktiviteten vil dere jobbe med bærekraftmålet 6. Rent vann og gode sanitærforhold.

SLIK GJØR DU

 1. Still opp seks tomme bøtter og 20 liter vann. 
 2. Bruk ark og tusj til å lage et skilt som viser hva hver bøtte representerer. Lag seks skilt
  • Mat og drikke
  • Nedtrekk på do
  • Oppvask
  • Vasking av klær
  • Personlig hygiene
  • Vasking av hus
 3. Dere skal nå fordele de 20 literne med vann i de forskjellige bøttene ut i fra hvor mye dere tror dere bruker daglig innenfor hver kategori. 
 4. Bruk litermålet til å fordele vannet.
 5. Tror dere at dere bruker mer vann enn dette hver dag?
 6. Gå gjennom Norges vannforbruk under. 
   

Norges vannforbruk

I Norge bruker hver person cirka 200 liter vann hver eneste dag. Det er ti ganger så mye som hva som regnes som nødvendig! Av dette går cirka 10 liter til mat og drikke, 40 liter til nedtrekk på toalettet, 40 liter til oppvask, 30 liter til vask av klær, 70 liter til personlig hygiene og 10 liter til vasking. 

Les mere om FNs bærekraftsmål "Rent vann og gode Sanitærforhold" her


 

UTSTYR

 • 6 store vannbøtter
 • Litermål
 • 6 ark
 • Tusj
 • 20 liter vann (for eksempel to 10 liter bøtter)