BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

 1. Del speiderne inn i grupper på fem.
 2. Hver gruppe skal lage sin egen A-bukk på denne måten:
  1. Surr to lange raier sammen ved hjelp av en kryssurring.
  2. Surr en litt kortere raie på tvers av de to første raiene sånn at dere får en A
 3. Nå skal en speider stille seg på tverrstokken i bukken.
 4. Ved å bevege seg fra side til side skal speideren nå kunne "gå" med bukken.
 5. Øv litt på å gå med bukken før dere starter.
 6. Merk opp start og mål.
 7. Nå er det om å gjøre for hvert lag å komme seg fortest mulig fra start til mål. Den som kommer først vinner.
   

TIPS: Dere kan gjøre konkurransen om til en stafett, sånn at alle speiderne på laget får gå med A-bukken. Dere kan også feste fire tau i toppen av bukken sånn at speiderne som ikke står på bukken, kan hjelpe til å støtte opp bukken. Hvis dere vil, kan dere la konkurransen gå fra byggestart til dere krysser mållinjen.
 

UTSTYR

 • To raier på 2,5-3 meter
 • En raie på 1,5-2 meter
 • Surretau
 • Noe å merke opp start og mål med
 • Kniv
 • Førstehjelpsutstyr
 • Eventuelt fire balansetau