Her finner du teksten til speiderloven

Lek Kims lek med speiderloven

Finn gjenstander som representerer hver av de 7 paragrafene i speiderloven og legg dem utover. La speiderne se på disse i ett minutt før du dekker dem med med et håndkle eller lignende. Speiderne skal nå fortelle eller skrive ned hvilke gjenstander de husker og hvilken paragraf de representerer. Her er et forslag til gjenstander:

§1: Bibel eller kors

§2: Brev, vennebok eller vennskapsarmbånd

§3: Blomst, blad eller fuglefjær

§4: Avtalebok eller lovsamling

§5: Sparebøsse, lommebok, bankkort eller penge

§6: Hvit due eller FN-flagget

§7: Kart eller veiviserskilt

Du kan selvfølgelig finne på dine egne gjenstander.

Twistleken

Denne leken kan lekes på mange måter. Hensikten er at speiderne skal huske paragrafene i speiderloven. Leklederen har en pose med twist eller annet snop. Den speideren som svarer riktig på leklederens spørsmål får en twist. Spørsmålene kan gå på rundgang eller det kan være førstemann til å rope riktig svar. Spørsmål kan være:

  • Leklederen sier et nummer. Riktig svar er paragrafen som hører til det nummeret.
  • Leklederen sier en paragraf. Riktig svar er nummeret som hører til denne paragrafen.
  • Leklederen sier begynnelsen på en paragraf. Riktig svar er å fullføre paragrafen.

Speiderloven i samfunnet

I avisene kan vi hver dag finne eksempler på at paragrafer i speiderloven er brutt eller fulgt. Hver speider får en avis og skal finne og klippe ut et eksempel på en paragraf som er brutt og en som er fulgt. Vis hverandre etterpå.

Se om dere klarer å finne eksempler for alle paragrafene. Lag en plakat eller en veggavis med avisutklippene der dere presenterer hele speiderloven i brutte og fulgte paragrafer.

Snakk gjerne om hvordan verden ville vært hvis alle levde etter speiderloven.

Symboler til speiderloven

Se om dere kan komme på symboler som kan representere hver av paragrafene i speiderloven. Skriv paragrafene på en plakat og tegn symbolene ved siden av. Dere kan bruke forslagene som ligger til Kims lek lenger opp, eller noen av de under, hvis det er vanskelig å komme på symboler.

1: Kors eller fisk
2: Håndtrykk, hjerte eller evighetstegn
3: Tre, blad, fjær eller tre som vokser opp fra håndflaten
4: Paragraftegn eller håndtrykk
5: Penger eller bankkort
6: Fredsdue eller "peacetegn"
7: Jordklode i hender eller pil

UTSTYR

Til alle aktivitetene trenger du Speiderloven. I tillegg trengger du:

Kimslek:

  • En gjenstand for hver paragraf
  • Håndkle

Twistleken

  • Twist eller annen snop

Speiderloven i samfunnet

  • Aviser
  • Saks
  • Lim
  • Pappark, gråpapir e.l. til plakat