BESKRIVELSE AV AKTIVITETEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre aktivteten. 

SLIK GJØR DU

  1. Del dere inn i patruljer.
  2. Merk opp et avgrenset område på bakken med et tau. Området må være så stort at hele patruljen får plass inni.
  3. Hele patruljen skal stille seg i det oppmerkede området. Når alle har fått plass, skal patruljen gå ut igjen.
  4. Stram inn området litt før patruljen prøver å få plass igjen. 
  5. Gjenta helt til patruljen ikke klarer å få plass lenger. Det er om å gjøre å få plass på minst mulig område.
     

TIPS: Hvis dere skal konkurrere, er det viktig at patruljene har like mange personer. Merk opp avstander på tauet sånn at området blir strammet inn like mye hver gang og for hver patrulje. Det kan også være lurt å sette en tidsbegrensning på hvor lang tid speiderne har på å få plass på området etter hver innsnevring. 

Alle får plass på avisen

En annen variant er å dele ut en dobbel avvisside. Ingen får være borti bakken, men det er lov å stå på avisen. Mellom hver runde rives en liten bit av papiret. Til slutt står patruljen igjen med en så liten bit at det ikke er mulig å stå på den uten å være i bakken, men det er fortsatt mulig å løse oppgaven hvis alle i patruljen holder i avisbiten og hopper samtidig. Det er om å gjøre å stå igjen med minst mulig avisbit.
 

UTSTYR

  • Tau eller avis