"Lov om friluftslivet" (Friluftsloven) gir en grei oversikt over plikter og rettigheter i forbindelse med allemannretten. Du finner også lenken nederst på siden.

Sett deg inn i Friluftsloven før du kommer på speidermøtet slik at du kan gi speiderne en enkel innføring. Du kan dele ut tippeoppgaven eller bruke den som postløp.

Her finner du en kort oversikt over de sentrale plikter og rettigheter i loven:

Hva innebærer allemannsretten?
Loven skiller mellom innmark og utmark. Som hovedregel kan vi si at innmark er den delen av naturen som noen har endret på. Utmark er alt som ikke regnes som innmark. Allemannsretten innebærer at alle fritt kan ferdes i utmark så lenge en er varsom og hensynsfull. 

Rettigheter og plikter
Man skal alltid vise hensyn når man ferdes på en annens eiendom. Man skal ikke gjøre skade på naturen eller gjøre ting som kan være til ulempe for eier, bruke eller andre. Friluftsloven inneholder også krav om at man ikke skal skade miljøet.

Rasting og telting
Du kan raste og overnatte i telt i utmark uten å spørre grunneier om lov. Telt må stå minst 150 meter fra bebgyggelse og ikke stå lenger enn to døgn. Ønsker dere å være der lenger må dere spørre grunneier om tillatelse. I høyfjellet eller områder langt fra bebyggelse trengs ikke denne tillatelsen fra grunneier. Forlat plassen i den stand du ønsker å finne den - rydd opp etter deg og ta med avfall hjem.

Ferdsel på sjø og vann
Alle kan ferdes på sjøen, men man må følge fartsgrenser og andre båtregler. Man skal ikke legge til ved brygge eller ankre opp like ved hus og hytter uten tillatelse, men man kan ankre opp, eller dra i land båten på strender, i utmark. Alle har rett til å bade i sjøen i rimelig avstand fra bebodd hus eller hytte. Noen ferskvann er drikkevann, og i de fleste slike er det ikke lov å bade av hensyn til hygienen. Som regel står det skilt om det.

Fiske
Med stang eller håndsnøre kan du fiske hele året etter saltvannsfisk i sjøen - både fra båt og land, uten å betale fiskeravgift. Vær likevel oppmerksom på at det er minstemål for flere vanlige arter. Det gjelder egne regler for fiske i ferskvann ettersom rettighetene tilhører grunneier. Skal du fiske her behøver du fiskekort - det er gratis for alle under 16 år. Noen steder må du også betale fiskeravgift dersom du er over 18 år. Sjekk lokale regler der du skal fiske. 

Sykkel og hest
Du kan sykle og ri etter veier og stier i lavlandet og fritt i høyfjellet. Du kan også bruke stier og veier gjennom innmark hvis de er åpne for allmenn ferdsel. Husk at terrenget skal kunne tåle slik bruk. Mange turområder og naturvernområder kan ha spesielle regler for sykling og ridning, for eksempel forbud. Sjekk om det finnes egne stier i området. 

Plukking av blomster, bær, sopp og nøtter
I utmark har man lov å plukke blomster, bær, sopp og nøtter som man spiser der eller tar med hjem. For molter i de tre nordligste fylkene finnes egne regler (Friluftsloven § 5). I Norge er omtrent 60 truede og sårbare planter fredet. Disse må man la stå. Vis hensyn til andre som plukker, og ikke gå for nær gårder eller hus.

Bål
I tiden 15. april til 15. september er det ikke tillatt å gjøre opp bål i eller i nærheten av skogsmark. Det er likevel tillat å gjør opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Kommunen kan innføre forbud når det er nødvendig, sjekk der du bor.