Finn et friområde/grønt område i nærmiljøet. Finn ut hvordan området var for 15 år siden, og hva som har endret seg siden da. Bruk internett, kommunekart, eller snakk med noen som har bodd i området lenge.

Hvordan kan patruljen ta vare på et slikt område? Lag en oversikt over området dere har valgt, med kartskisse, en beskrivelse av naturen, av skog, blomster, dyr, bålplasser og stier.

Følg opp stedet jevnlig – vær naturoppsynsmann. Rydd gjerne området om våren. Ta kontakt med kommunen og fortell at området er viktig for dere. Finn ut hvilke planer kommunen har for utvikling av området.