BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

Les De første disiplene, Matteus 4, 18-22.

ANDAKT

av Solveig Leikvoll

Det hele begynte med frivillighet. De var opptatt med dagens arbeid, ting de kunne og var trent til å gjøre. Så slapp de alt de hadde i hendene og begynte med noe de ikke kunne. De skulle starte en verdensomspennende bevegelse, endre mange liv, være med på noe de ikke ante rekkevidden av. Men først måtte de gå i lære, bruke livserfaringen sin og lære noe nytt. Simon, Andreas, Jakob og Johannes ble sett, fikk en utfordring og tok den. Helt frivillig.

Du er leder i en verdensomspennende bevegelse som har endret mange liv, og du ser heller ikke rekkevidden av den. Du bruker også livserfaringen din, du går også i lære. En gang ble du sett, og tok utfordringen. Helt frivillig.

De første kristne ble kalt «de som følger veien». For det å følge Jesus betydde både en åndelig og fysisk bevegelse. Kunnskapen skulle føre til handling, troen skulle praktiseres. «Det du gjør mot en av mine minste» sa Jesus, å praktisere tro betyr å gjøre godt mot «mine minste». Du er leder i Norges KFUK-KFUM-speidere. Å være speiderleder er å følge veien i fotsporene til Simon, Andreas, Jakob og Johannes. Se deg selv i den lange rekken av frivillige, se at din oppgave betyr en god forskjell i barn og unge sine liv. Tro i handling, finnes det et større oppdrag? Takk for din frivillighet!

«Herre, vis meg din vei og gjør meg villig til å gå den!»

Vi takker og ber

  • Vi takker for speiderlederne som står på for å skape gode fellesskap for barn og unge.
  • Vi takker for alle som har tatt på seg verv og oppgaver i organisasjonen.
  • Vi takker for ledere i verden som tar beslutninger som bidrar til å stoppe klimakrisen.
  • Vi ber for trygge speiderarrangement både i Norge og i resten av verden.