BESKRIVELSE AV ANDAKTEN

På denne siden finner du beskrivelse av hvordan du kan gjennomføre andakten.

ANDAKT

Det er like før julaften og adventskransen brenner med fire lys. Det er helt stille i rommet, faktisk så stille at om du hadde hørt veldig godt etter, kunne du hørt lysene snakke sammen. 

Det ene lyset sukker høyt og utbryter: "Mitt navn er fred. Jeg skinner klart for alle som vil se meg. Jeg minner om at fred er det beste, men menneskene vil ikke ha fred. De klarer hvertfall ikke å skape fred. Jeg gir opp." Lyset blir svakere og svakere. Til slutt slukker det helt. 

Den andre lyset begynner også å snakke: "Mitt navn er tro. Jeg føler meg helt overflødig. Menneskene trenger ikke lenger å tro, de velger bort Gud. Det gir ingen mening at jeg skal stå her å brenne for en tro som ikke finnes". Så slukket dette lyset også.

Det tredje lyset ville også være med i samtalen: "Mitt navn er kjærlighet. Menneskene overser meg, de ser bare seg selv. De glemmer at de elsker hverandre. De glemmer å vise kjærlighet. Det er ingen vits at jeg står her og skinner når de likevel ikke tar lyset til seg. Også kjærlighetens lys blir svakere og svakere, og slukker til slutt det også. 

Da greier ikke det fjerde lyset være stille lenger, og det sier: "Mitt navn er håp. Nå er det opp til deg og meg. Så lenge jeg lyser er det håp. Så lenge jeg lyser, kan vi sammen tenne de andre lysene. Håpet kan endre alt. Så lenge noen mennesker viser kjærlighet kan det spres utover, og sammen tenner vi kjærlighetens flamme. Så lenge bare noen mennesker tror kan de vise andre mennesker sin tro. De kan bringe Guds ord ut i verden, og sammen tenner vi troens flamme. Så lenge noen mennesker arbeider for fred vil det kunne spre seg utover. La oss tenne fredens flamme sammen!

Nå lyser alle fire lysene igjen: Fred, tro, kjærlighet og håp. Når vi ser adventskransen luse kan vi tenke på det og være med på å spre lyset i verden. 

Vi takker og ber

  • Vi takker for fred, tro, kjærlighet og håp.
  • Vi takker for at vi kan være med å spre lys i verden.
  • Vi ber for de som er ensomme og trenger et lys.
  • Vi ber for speiderne i hele verden.

TIPS: Det kan være fint å bruke en adventskrans med lys som dere kan slukke og tenne etter hvert som dere leser andakten.  

Foto: Lars Røraas