Start med en konkurranse om å finne flest perler.
Perlene er gjemt i terrenget, i sanden på stranden, i sand-kassen eller lignende.
Hver patrulje har 5-10 minutter til å lete, før de teller opp hvem som har funnet flest perler.
Perlene samles så, og hver speider blir bedt om å velge seg en perle som kan være dem selv (jeg-perlen), og en som kan forestille Gud (Gudsperlen).
Så lager de et smykke av ulike perler til å ha rundt håndleddet eller rundt halsen, der jeg-perlen og Gudsperlen er like ved siden av hverandre. Resten av tiden brukes til å jobbe med hva de to perlene symboliserer.

Fortelle fortellingen fra Matt. 13, 44-46 om skatten og perlen.

Skatten og perlen:
44 Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
45 Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. 46 Da han fant en særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den.


Er det noe speiderne synes er så verdifullt at de ville gitt fra seg alt de hadde for å få det?

Hvilke bilder har vi av Gud og himmelen? Speiderne kaster ut ord som skrives på et stort ark, eller lager hver sin tegning.
Johannes Åpenbaring 21, 18-21 kan leses for å si noe om himmelen.

18 Muren var bygd av jaspis, og byen selv var av rent gull, lik det klareste glass. 19 Grunnsteinene i bymuren var prydet med edelstener av alle slag. Den første grunnsteinen var av jaspis, den andre var av safir, den tredje av kalsedon, den fjerde av smaragd, 20 den femte av sardonyks, den sjette av karneol, den sjuende av krysolitt, den åttende av beryll, den niende av topas, den tiende av krysopras, den ellevte av hyasint, den tolvte av ametyst. 21 De tolv portene var tolv perler, hver port laget av en eneste perle. Gaten gjennom byen var av rent gull, gjennomsiktig som glass.

Leses høyt til slutt:
Det er ingen i hele verden som er akkurat sånn som deg. Selv om du hadde en enegget tvilling ville det likevel bare være du som er du! Fingeravtrykket ditt er ulikt alle andres. Av milliarder av mennesker på jorden er det ingen som kan erstatte akkurat deg.
Du er verdifull! Du er helt spesiell, det er ingen andre som er akkurat sånn som deg.

 

Utstyr


  • Perler, minst 5 pr speider.
  • Tråd, til å tre perlene på
  • Bibeltekstene